Sách nổi bật năm 2020

Các Cấu trúc Cú pháp – Noam Chomsky

Nghiên cứu này bàn về cấu trúc cú pháp theo cả nghĩa rộng (như là đối lập với ngữ nghĩa học) và nghĩa hẹp (như là đối lập với âm vị học và hình thái học). Nó cấu thành một phần của một nỗ lực để xây dựng một lí thuyết tổng quát hình thức hoá về cấu trúc ngôn ngữ và để khám phá những nền tảng của một lí thuyết như vậy. Sự tìm kiếm một lập thức nghiêm nhặt trong ngành Ngôn ngữ học có một động cơ hệ trọng hơn nhiều so với mối quan tâm thuần túy về tính chính xác logic hay ước muốn tinh lọc các phương pháp phân tích ngôn ngữ đã được thiết lập vững chắc. Các mô hình về cấu trúc ngôn ngữ được thiết lập một cách đúng đắn có thể đóng một vai trò quan trọng, theo cả hướng phủ nhận và xác thực, trong quá trình khám phá chính bản thân nó. Bằng cách đẩy một lập thức tỉ mỉ nhưng không thoả đáng tới một kết luận không thể chấp nhận được, chúng ta thường có thể phơi bày được chính xác nguồn cơn của sự bất thoả đáng này và, do đó, đạt được một nhận thức sâu hơn về dữ liệu ngôn ngữ. Một cách tích cực hơn, một lí thuyết hình thức có thể tự động cung cấp các giải pháp cho rất nhiều vấn đề khác hơn là chỉ giải quyết những vấn đề mà nó được chủ đích thiết kế để giải quyết. Những khái niệm mơ hồ và gắn với trực giác không thể dẫn tới những kết luận vô lí cũng như không thể cung cấp được những kết luận mới và đúng đắn, và do đó chúng không hữu dụng ở hai phương diện quan trọng [phủ nhận và xác thực].

Giảm giá!
160,000  120,000 
Giảm giá!
186,000  160,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
134,000  100,000 
Giảm giá!
134,000  100,000 
149,000 
Giảm giá!

Nợ nần và Quỷ dữ – Sách bán chạy nhất năm 2019

Tác giả: Adair Turner – Dịch giả: Thái Duy Tùng

Với lời giới thiệu của GS. Phạm Hi Đức

Cuốn sách này nói, việc chúng ta tin rằng: tăng trưởng tín dụng là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; và tăng trưởng nợ sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta có thể duy trì lạm phát ở mức thấp là hoàn toàn sai lầm. Thực tế là tăng trưởng tín dụng không đi cùng với tăng trưởng kinh tế, mà ngược lại, nó khiến giá bất động sản tăng lên và dẫn đến khủng hoảng tài chính và suy thoái.

Nợ nần và Quỷ dữ cho thấy lý do tại sao chúng ta cần thay đổi tư duy về vấn đề nợ công và tiền pháp định, đồng thời kiểm soát chặt chẽ sự phát triển của nợ tư nhân.