Tag Archives: Vũ Duy Thức

Vai trò nhà nước khởi tạo trong nền kinh tế

Giáo sư Mariana Mazzucato (Đại học Tổng hợp London) đã gây ra sự bất ngờ – như mô tả của Giáo sư Trần Văn Thọ – khi bàn về chủ đề tuy “cũ” nhưng gây tranh cãi bất tận là quan hệ giữa nhà nước (state) và thị trường (market) bằng việc chỉ ra nhiều […]